VANG BẠCH MÃ TRẮNG

Tên sản phẩm: Vang Bạch Mã trắng

Mã sản phẩm: 8936095050618

Dung tích: 750 ml

Nồng độ cồn: 12% Vol

Thành phần: Quả vả đặc sản Huế

Quy cách thùng: 6 chai/thùng

 

 

 

 

 

Danh mục: